Ukazała się już trzecia edycja CANnual Report – najbardziej wszechstronnego przewodnika po branży reklamowej w regionie CEE. Jego premiera miała miejsce 17 października br. w Pradze podczas CANnual Conference 2017. Jej organizatorem i wydawcą raportu jest weCAN, sieć zrzeszająca niezależne agencje reklamowe i domy mediowe z Europy Środkowo-Wschodniej. Tegoroczna publikacja poświęcona content marketingowi jest dostępna pod adresem: http://cannualreport.wecan.net/2017#/hello.

weCAN to największa niezależna sieć agencyjna w Europie Środkowo-Wschodniej. Zrzesza niezależne agencje reklamowe i domy mediowe z 16 państw. Jednym z jej podstawowych celów jest dzielenie się wiedzą ekspercką na temat branży reklamowej w regionie CEE zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz. Dlatego też weCAN m.in. od trzech lat wydaje CANnual Report, w którym znajdują się informacje dotyczące sytuacji i trendów marketingowych w regionie CEE oraz w poszczególnych krajach.

Tegoroczny raport obejmuje analizy przekrojowe i szczegółowe opisy rynków reklamowych w 14 państwach: Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Estonii, Polsce, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i na Litwie, Łotwie, Ukrainie oraz Węgrzech. Autorami rozdziału poświęconego Polsce są: Weronika Szwarc-Bronikowska – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Media People, Dawid Bartosik – Content Director Walk oraz Grzegorz Dzięgielewski – Content Designer Walk.

Jak wynika z raportu w 2016 roku, mimo 1% spadku, telewizja pozostała najchętniej wykorzystywanym medium. Wydatki na OOH (9%) i reklamę radiową (6%) pozostają na tych samych poziomach, co rok wcześniej. Podobnie jak na Zachodzie – digital staje się coraz popularniejszy, a reklama prasowa utrzymuje trend spadkowy. Różnica w wydatkach reklamowych na obydwa typy mediów z 4% w 2014 roku wzrosła do 17% w roku 2016, a w Polsce z 22% do 32%. W poprzedniej edycji raportu tylko w Czechach i na Węgrzech wydatki na reklamę w telewizji były mniejsze niż na rozwiązania digitalowe. W 2016 roku dołączyła do nich Litwa. Biorąc pod uwagę dane z CANnual Report 2017, w tym roku najprawdopodobniej do tego grona wejdą też Polska, Rosja i Słowacja, ponieważ różnica w wydatkach reklamowych na obydwa typy mediów w tych krajach wynosi od 2 do 5%.

Do wzrostu popularności digitalu w Europie Środkowo-Wschodniej w bardzo dużym stopniu przyczynili się tacy giganci, jak Facebook i Google. W zeszłym roku największy przyrost użytkowników, na poziomie 10% w niemal każdym z krajów, odnotował portal YouTube, podczas gdy liczba nowych użytkowników Facebooka wzrosła o 3-5%, a Instagrama o 5-10%. Te trzy portale są też najchętniej używanymi w większości krajów regionu CEE. Wyjątkami są Rosja i Ukraina, gdzie liderem jest VKontakte i Łotwa, w której na podium znalazł się Draugiem.

W związku z rosnącym znaczeniem digitalu tematem przewodnim tegorocznego raportu został content marketing. Hasła „Content is King” Bill Gates użył w tytule artykułu już w 1996 r., jednak to dopiero era internetu i digitalowych rozwiązań sprawiła, że stało się ono obowiązującym mottem „ludzi reklamy”. Jednym z kluczowym elementów w tym procesie było wprowadzenie przez internetowe media możliwości segmentacji użytkowników, co pozwoliło markom docierać do ściśle wyselekcjonowanych grup potencjalnych klientów. W Polsce bardzo dobrze pokazuje to wykres popularności wyszukiwania frazy „content marketing” w Google. W latach 2014-2015 zainteresowanie tematem wzrosło trzykrotnie w porównaniu do lat 2010-2011 i utrzymuje się na podobnym poziomie do dziś.