Media People Dom mediowy eksperciMedia People Dom mediowyMedia People Dom mediowyMedia People Dom mediowyMedia People Dom mediowyMedia People Dom mediowy eksperciMedia People Dom mediowy eksperciMedia People Dom mediowyMedia People Dom mediowyMedia People Dom mediowyMedia People Dom mediowyMedia People Dom mediowy eksperciMedia People Dom mediowy eksperciMedia People Dom mediowyMedia People Dom mediowy eksperci

badania

PRZYKŁADOWE NARZĘDZIA

 

MP Reach – pomiar poziomu dotarcia komunikacji marketingowej do grupy docelowej.

MP Brand – pomiar kondycji rynkowej marki

MP PowerSpot – oszacowanie skuteczności oddziaływania spotu reklamowego
przed kampanią.

MP QuickAnswer – uzyskanie szybkiej odpowiedzi na doraźne pytania
ułatwiające podjęcie bieżących decyzji marketingowych w modelu:
pytanie w piątek – odpowiedź w poniedziałek.

MP Get it! – badanie rozumienia i odbioru komunikacji marketingowej różnego rodzaju – od reklamy po informacje umieszczane na produkcie
(w tym nazwa, logo, opakowanie).

MP BrandTruck – wskazanie jakie zmiany zachodzą w postrzeganiu marki
przez konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych procesów kształtujących zachowania konsumenckie, jakie przyczyniają się do umacniania
albo do osłabiania i erozji jej rynkowej pozycji.

MP Diagnosis – szybka diagnoza zagrożeń i korzyści, jakie mogą się wiązać
z przygotowanym do wdrożenia działaniem marketingowym lub sprzedażowym.
Przedmiotem badania może być dowolne wdrożenie marketingowe.

PRZYKŁADOWE OBSZARY BADAŃ

 

Badanie dotyczące nowych opakowań.

Badanie konceptów komunikacyjnych dla marki.

Badanie segmentacyjne grupy celowej pod kątem podejścia/ oceny
do konkretnego problemu/ tematu.

Eksploracja kategorii.

Poszukiwanie insightów.

Badanie dotyczące potrzeb grupy celowej.

Badanie materiałów edukacyjnych.

Badanie z specjalistycznych grup celowych.