Media People stara się regularnie wspierać ważne inicjatywy. Ale nasza praca nie miałaby większej skuteczności gdyby nie serca i życzliwość ludzi po stronie mediów.
Dlatego w imieniu własnym i Stowarzyszenie Unicorn bardzo Wam wszystkim dziękujemy.