CANual REPORT 2021 już dostępny!

 

W drodze do wyzdrowienia

 

Branża reklamowa, a w szczególności  wydatki na reklamę w mediach, od lat intensywnie rosły w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2020 roku pandemia COVID-19 spowodowała spadek inwestycji reklamowych na poziomie 8% (ok. 1,2 miliarda euro). Wszystkie media odczuły silne redukcje budżetów. Jedynymi beneficjentami pandemii stali się internetowi dostawcy potencjalnych klientów czyli min. media z dystrybucją swoich treści w kanale online. W międzyczasie transformacja zachowań konsumenckich zasadniczo zmieniła sposób w jaki dziś biznes myśli o budowaniu komunikacji i relacji z odbiorcami.

 

weCAN, sieć niezależnych agencji reklamowych i domów mediowych z Europy Środkowo-Wschodniej opublikowała swój siódmy roczny CANual Report. Zawiera on szczegółową analizę rynków reklamowych w 15 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem skutków pandemii COVID-19 na tych rynkach. Oprócz zebranych danych na temat rozwoju rynków mediowych w Europie Środkowo-Wschodniej w ciągu ostatniego roku, eksperci weCAN porównali skutki niedawnego kryzysu wywołanego pandemią z wcześniejszymi krytycznymi sytuacjami w regionie, takimi jak kryzys gospodarczy z 2008 r., aneksja Krymu czy kryzys Agrokor. Raport zawiera artykuł autorstwa gościnnej autorki, dr Marii Törőcsik (ekonomistka i profesorka na Uniwersytecie w Peczu), który opisuje ewolucję postaw konsumentów z Europy Środkowo-Wschodniej od 1990 roku.

 

Autorami polskiego rozdziału jest Weronika Szwarc-Bronikowska, wiceprezeska domu mediowego Media People oraz wykładowczyni na Uniwersytecie SWPS oraz Paweł Heinze dyrektor kreatywny w agencji Walk.

 

Region wstrząśnięty wirusem

 

CANnual Raport 2021 wyraźnie wykazuje, że ​​koronawirus zatrzymał trwający pół dekady stały wzrost: ogólne wydatki na reklamę w regionie spadły o 8% w 2020 r., co oznacza stratę o 1,2 miliarda euro w porównaniu z poprzednim rokiem.

 

 

 

 

Większość ekspertów weCAN wskazuje, że po początkowym szoku i zamrożeniu budżetów reklamowych, biznes stosunkowo szybko wrócił na stare tory, ponieważ kampanie były w większości odkładane (a nie anulowane) lub restrukturyzowano je poprzez kierowanie większej ilości pieniędzy na działania digital. Firmy musiały dostosować się do nowych wzorców zachowań konsumenckich, przenosząc się na platformy internetowe lub wzmacniając swoją obecność w Internecie.  W rezultacie wydatki na reklamę cyfrową wzrosły o 100 milionów euro (lub 1% rok do roku), czyniąc z internetu jedyną klasę mediów, która wyszła obronną ręką z tego kryzysu.

 

Dzięki tym korektom ponad połowa krajów Europy Środkowo-Wschodniej doświadczyła jedynie niewielkiego spadku lub nawet niewielkiego wzrostu wydatków na reklamę. Najmniej ucierpiały rynki z silnym segmentem cyfrowym tj.  większość krajów wyszehradzkich, Rosja i Ukraina. W Rosji, z najpotężniejszym rynkiem cyfrowym w Europie Środkowo-Wschodniej, wg danych liczbowych w euro, inwestycje spadły o 16%. Ten wynik jest skorelowany ze znacznym spadkiem wartości  rubla, najniższym od prawie pięciu lat. Spadek inwestycji liczony w rublach wyniósł zaledwie 4%.

 

Pandemia przyspieszyła widoczne od lat trendy. Telewizja jest nadal najpopularniejszym (średnio) medium wśród obywateli analizowanych 15 krajów. Jednak to działania reklamowe w online generują już ponad połowę budżetów marketerów  (51%, tj. 7,12 mld euro) w 2020 r., czyli więcej niż w telewizji (36%, czyli 4,97 mld euro). Pandemia pogłębiła problemy prasy ale dodatkowo położyła kres stabilności outdooru i radia – obie klasy mediowe tracą na średnim udziale w przychodach reklamowych.

 

Zauważalne państwowe budżety komunikacji COVID19

 

Raport zawiera również porównanie wydatków rządowych w 6 krajach, na tzw. „koronową komunikację” w 2020 roku. Kraje posiadają widoczne różnice w wysokości budżetów przeznacznych na kampanie informacyjne i edukację obywateli. Rózny jest też procentowy udział „koronowej komunikacji” we wszystskich kampaniach rządowych. Kampanie te dotyczyły min. środków bezpieczeństwa (tj. godzina policyjna i obowiązek noszenia masek), pomocy finansowej i wsparcia kondycji psychicznej obywateli.

 

Kancelaria premiera Węgier wydała łącznie 79 milionów euro (netto) na reklamę, z czego ponad 75% tej kwoty na komunikację związaną z COVID-19. Podobnie Rumunia przeznaczyła 78% swojego publicznego budżetu komunikacyjnego na kampanię informacyjną. Serbia, Polska i Rosja przeznaczyły około połowy wydatków. Najmniej wsród wszytkich analizowanych krajów – Słowenia. Przeprowadzono tam zaledwie jedną kampaię telewizyją, która stanowiła mniej niż 1% z 10-milionowego budżetu państwa przeznaczonego na płatną komunikację.

 

 

 

 

 

 

Ucieczka do przodu

 

Chociaż pandemia COVID-19 spowodowała poważny spadek wydatków reklamowych w Europie Środkowo-Wschodniej, większość ekspertów weCAN zgadza się, że rynki odbudowują się znacznie szybciej niż po globalnym kryzysie z 2008 roku. Większość z nich spodziewa się, że poziom wydatków na reklamę sprzed kryzysu zostanie osiągnięty, a nawet przekroczony już w 2021 r. W wielu krajach regionu szacuje się dynamikę wzrostu na poziomie 10-15% r/r.

 

 

 

POBIERZ RAPORT

 

lub skontaktuj się z nami

 

weronika@mediapeople.pl